Components

Uruchamianie funkcji z pliku DLL

Integrując się z różnymi systemami (często napisanymi w innych technologiach/językach) czasem potrzeb użyć zewnętrznych bibliotek czy to Windowsowych czy z bibliotek udostępnianych od dostawcy systemu.

Poniżej zaprezntuja w jaki prosty sposób możemy użyć funkcji z biblioteki OleAut32.dll