Components

Python i Delphi (python4delphi)

Python dla Delphi (P4D) to zestaw bezpłatnych komponentów, które zamykają bibliotekę DLL Pythona w Delphi i Lazarus (FPC). Pozwalają łatwo wykonywać skrypty w języku Python, tworzyć nowe moduły i nowe typy języka Python. Możesz tworzyć rozszerzenia Python jako dll i wiele więcej. P4D zapewnia różne poziomy funkcjonalności:

  • Niski poziom dostępu do API Pythona
  • Dwukierunkowa interakcja wysokiego poziomu z Pythonem
  • Dostęp do obiektów Python przy użyciu niestandardowych wariantów Delphi (VarPyth.pas)
  • Zawijanie obiektów Delphi do użycia w skryptach Pythona za pomocą RTTI (WrapDelphi.pas)