Components

FireDAC - biblioteka dostępu do danych

FireDAC to biblioteka Universal Data Access do tworzenia aplikacji dla wielu urządzeń podłączonych do korporacyjnych baz danych. Dzięki potężnej uniwersalnej architekturze FireDAC umożliwia natywny szybki dostęp bezpośredni z Delphi i C ++ Buildera do InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, DataSnap i więcej, w tym baza danych NoSQL MongoDB.

FireDAC to potężna, ale łatwa w użyciu warstwa dostępu, która obsługuje, streszcza i upraszcza dostęp do danych, zapewniając wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia aplikacji o dużym obciążeniu w świecie rzeczywistym. FireDAC zapewnia wspólny interfejs API do uzyskiwania dostępu do różnych zaplecza bazy danych, bez rezygnacji z dostępu do unikalnych funkcji specyficznych dla bazy danych i bez obniżania wydajności. Możemy korzystać z FireDAC w aplikacjach na Androida, iOS, Windows i Mac OS X, które opracowujemy na komputery PC, tablety i smartfony.