Components

Embarcadero Enterprise Connectors

Enterprise Connectors, zaprojektowane przez CData, wykorzystują technologię RAD Studio FireDAC firmy Embarcadero, aby wyeliminować złożoność łączenia się z wieloma źródłami danych.

Dzięki zastosowaniu zgodnych ze standardami interfejsów, takich jak FireDAC, do dostępu w czasie rzeczywistym do aplikacji chmurowych lub lokalnych, Enterprise Connectors zapewnia programistom jednolite podejście do płynnego tworzenia aplikacji, które łączą się z wiodącymi danymi korporacyjnymi. Upraszcza to zadanie programisty w nauce i nadążaniu za wieloma ewoluującymi interfejsami API, przy jednoczesnym skupieniu się na kluczowych zaletach ich łączności.

Komponenty pozwalają na integrację ponad 130 aplikacji korporacyjnych, takich jak Salesforce, NetSuite, Microsoft Dynamics, SAP, SugarCRM, MailChimp i JIRA, upraszczając łączność ze standardowym modelem za pomocą SQL.