Components

Delphinus

Delphinus jest to alternatywny menedżer pakietów dla Delphi-IDE, który umożliwia nam instalacje nowych niezależnych pakietów lub komponentów udostępnianych przez społeczność github. Instalacja nie jest skomplikowana i wymaga jedynie pobrania źródeł oraz wykonania kompilacji i instalacji dla pobranego pakietu. Dla wersji Delphi 10.3.3 kompilujemy wersję Delphinus\Packages\DelphiXE6\Delphinus.dproj

Po instalacji mamy dostępne nowe narzędzie Delphinus

Narzędzie Delphinus

Delphinus umożliwia uwierzytelnianie za pomocą tokena OAuth za pomocą konta Github. Pozwoli to na szybsze pobieranie pakietów z portalu github. Wystarczy utworzyć nowy klucz 'Personal access tokens' w ustawieniach konta Github i wkleić do ustawień Delphinus.

Poniżej znajduje się zdjęcie z oknem Delphinus i dostępnymi pakietami.

Delphinus okno