Components

AutoTables dla RAD Server

Auto Tables to automatyczny generator kodu REST API dla serwera RAD Studio. Łatwy w użyciu interfejs pozwala na szybką automatyczną konfigurację serwera REST z dynamicznymi punktami końcowymi (tzw. endpointy) zapewniającymi dostęp do odczytu, zapisu i usuwania danych.

Tabele bazy danych mogą być udostępniane z zaawansowanymi uprawnieniami dla ponad 30 różnych baz danych, w tym baz danych takich jak MySQL, Microsoft SQL Server i InterBase. Ponadto można automatycznie generować punkty końcowe dla ponad 80 dodatkowych źródeł danych za pomocą łączników Embarcadero Enterprise. Auto Tables zapewnia funkcjonalność podobną do DreamFactory, Sandman i LoopBack.

Dostępny jest graficzny edytor, aby pomóc Ci skonfigurować, tworzyć i edytować swoje punkty końcowe. Po skonfigurowaniu punktów końcowych możesz albo wygenerować nowy projekt serwera RAD, albo zapisać je w celu załadowania do istniejących tabel automatycznych dla modułu zasobów serwera RAD. Format konfiguracji to standardowy FireDAC JSON. Dostępny jest pełny kod źródłowy dla modułu Auto Server RAD Server ResourceModule, który umożliwia sterowanie serwerem REST API. Daje to swobodę ulepszania i modyfikowania kodu źródłowego stosownie do potrzeb.

Więcej o samym narzędziu znajdziesz pod linkiem https://github.com/FMXExpress/AutoTablesForRADServer